Ποιά Βρεφικά Γάλατα συνταγογραφούνται?

Ποιά Βρεφικά Γάλατα συνταγογραφούνται?

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων σας ενημερώνει ότι κάνει δεκτά ως Τρόφιμα Ειδικών Ιατρικών Σκοπών τα Βρεφικά Γάλατα που ορίζονται ως Αντιαναγωγικά καθώς και ως Υποαλλεργικά (γάλατα περιορισμένης υδρόλυσης για την πρόληψη της αλλεργίας) με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας για την εν λόγω κατηγορία.

Βρεφικά Γάλατα: